Aanbevelingen

Laat je niet alleen overtuigen door onze mooie woorden, lees
hieronder wat medefreelancers hebben geschreven over de samenwerking, de
geboden ondersteuning en de professionele en persoonlijke ontwikkeling die een
ieder van hen heeft doorlopen!

alle stukjes die in voorgaande brochure stonden plus
foto’s >